kwrl.net
当前位置:首页 >> 粤语中的"晒唔晒"是什么意思 >>

粤语中的"晒唔晒"是什么意思

直译为“使唔使” 国语意思是:需不需要

您好,这三个字的粤语字体应该是“唔该晒”,本意是“真不应该这样子”,延伸出来的意思是:谢谢你! 典故是:从前人们彼此之间互相感谢是说:多谢晒,但有一次某人叫别人帮忙做了件事情,本来某人自己可以做,不应该麻烦别人帮忙去做的,于是就连说...

那要看使用是的情况: 1如果是谢谢的情况下,唔该嗮让人感觉更亲切,不过意思一样。 “唔该”还有劳驾的意思。“唔该晒”一般只用于谢谢。

唔该晒,粤语,意思是十分感谢。 “唔该”意为“谢谢”;哂,表示程度很深,有“全部”,“十分”之意。“唔使客气”作“不用谢”“不用客气”之意。“唔使唔该”是“不用谢”。“唔该”有时还有“劳驾,麻烦”“受累”的意思。 “"唔”有“不”的意思,亦是一个语气词,单独...

意思是,这件事不是他说了算的!

“唔乖”在粤语里是“不乖”的意思,不过这可是对小孩才说的话,你听到的可能应该是“唔该”. 唔该=谢谢/劳驾/麻烦您

想说你很厉害,可你又很自以为是(或者说是很喜欢借机表现自己,装13);想说你人蠢,你又并不真的蠢("xx唔晒"就是"不完全xx"的意思)…

直译是“什么都包,除了生孩子不包”,这是粤语里面的一个俗语。就是说基本上所有东西都可以包在这个人身上,一般是作出承诺保证一定能搞定时说的话

. 你问两次 . . 点解开始你唔系咁讲 = 为什么开始你不是这么说 / 为什么开头你不是这么说 . 点解=为什么 . 唔系=不是 . 咁=这么 .

埋晒啲---------收获些东西。 造句: 台面都喺你嘅嘢,你睇下,乌哩丹叨,仲唔快啲收埋晒啲嘢。 普通话的意思是: 桌子上全是你的东西,你看看,乱七八糟,还不赶快收拾一下。 唔系几---------不是几个。 造句: 唔喺几个,就喺一个,唔要好多,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kwrl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com