kwrl.net
当前位置:首页 >> 骅骝骐骥 >>

骅骝骐骥

骅骝(hua2liu2) 骐骥(qi2ji4) 騄駬(lu4er3) 纤离(xian1li2) 龙媒(long2mei2) 紫燕(zi3yan4) 挟翼(xie2yi4) 驌驦(su4shuang1) 駃騠(jue2ti2) 银騔(yin2ge3) 騕褭(yao3niao3) 飞黄(fei1huang2) 騊駼(tao2tu2) 翻羽(fan1yu3) 赤兔(chi4tu4) 超光(...

骅骝骐骥,騄駬纤离,龙媒紫燕都是骏马的名称。 《西游记》第四囘马名小注(外一篇) 在第四回《官封弼马心何足名注齐天意未宁》中,有如下文字: “骅骝骐骥,騄駬纤离;龙媒紫燕,挟翼驌驦;駃騠银騔,騕褭飞黄;騊駼翻羽,赤兔超光;逾辉弥景...

骐 qí 骥 jì 骅 huá 骝 liú 骅骝、骐骥是两种马 周穆王八骏 《拾遗记》: 一名 绝地,足不践土。二名 翻羽,行越飞禽。三名 奔宵,野行万里。四名 越影,逐日而行。五名 逾辉,毛色炳耀。六名 超光,一形十影。七名 腾雾,乘云而奔。八名 挟翼,...

huáliú 骅骝 赤色的骏马。 骏马:骐骥骅骝,一日而驰千里|骅骝开道路。 骅骝 色如华而赤,高级品,周穆王八骏(赤骥、盗骊、白义、逾轮、山子、渠黄、骅骝、绿耳)之一。 骅骝(huá liú),骏马。——《玉篇》 骅骝开道路,鹰隼出风尘。——杜甫《奉简高...

骅骝、骐骥是两种马 周穆王八骏 《拾遗记》: 一名 绝地,足不践土。二名 翻羽,行越飞禽。三名 奔宵,野行万里。四名 越影,逐日而行。五名 逾辉,毛色炳耀。六名 超光,一形十影。七名 腾雾,乘云而奔。八名 挟翼,身有肉翅。 骅骝、绿耳、盗...

骅骝骐骥,騤駬纤离;龙媒紫燕,挟翼髌髗;駃騠银騴,騕褭飞黄;騪騜翻羽,赤兔超光;逾辉弥景,腾雾胜黄;追风绝地,飞翻奔霄;逸飘赤电,铜爵浮云;骢珑虎〔马剌〕,绝尘紫鳞;四极大宛,八骏九逸,千里绝群.出自《西游记》第四回《官封弼马心何足 名注...

骅骝 huáliú 赤色的骏马。 骏马:骐骥骅骝,一日而驰千里|骅骝开道路。 骅骝 色如华而赤,高级品,周穆王八骏(赤骥、盗骊、白义、逾轮、山子、渠黄、骅骝、绿耳)之一。 骅骝(huá liú),骏马。——《玉篇》 骅骝开道路,鹰隼出风尘。——杜甫《奉简高...

出自《西游记》第四回 《官封弼马心何足 名注齐天意未宁》 【骅骝骐骥,騤駬纤离;龙媒紫燕,挟翼髌髗;駃騠银騴,騕褭飞黄;騪騜翻羽,赤 兔超光;逾辉弥景,...

老骥伏枥,志在千里。

骅骝 这个词 拼音: [huá liú] [释义] 亦作“ 驊駵 ”。 周穆王八骏之一。泛指骏马。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kwrl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com